Вхід на сайт

Привіт, шановний відвідувач нашого сайту!
Введіть ваші дані. Якщо потрібно, можна відновити пароль

Ввійти на сайт Реєстрація на сайті
Красилів the best » Про Красилів » Красилівські обговорення » ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ про порядок функціонування та утримання кладовища міста КрасиловаПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ про порядок функціонування та утримання кладовища міста Красилова

Це Положення розроблено з метою реалізації положень Закону України ,,Про поховання та похоронну справу’’ та відповідно до Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 р. № 193.

1. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ

1.1. Для розміщення місця поховання Красилівському комбінату комунальних підприємств в постійне користування відповідно до вимог земельного законодавства та гігієнічних вимог щодо облаштування і утримання кладовищ у населених пунктах України (ДСанПіН 2.2.2.028.99) надається земельна ділянка.

1.2. Функціонування та утримання кладовища м. Красилова забезпечує Красилівський комбінат комунальних підприємств.

1.3. Режим роботи кладовища: з 08.00 год. до 17.00 год.

1.4. Кладовище повинно мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під’їзні шляхи та бути забезпеченим транспортним зв’язком з населеним пунктом.

1.5. Територія кладовища повинна бути огороджена, поділена на ділянки-сектори (з метою скорочення шляху переносу труни від катафалка до могили), розміри яких не повинні перевищувати 40 м х 60 м, які відокремлюються поміж собою дорогами шириною до 3,5 м з розрахунку одностороннього руху. Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна становити 1 м, між ділянками поховань в ряду - 0,5 м.
Згідно зі схемою планування кладовища визначається нумерація ділянок, яка наноситься на покажчики на розі ділянки поблизу дороги.

1.6. Місця для роз’їзду автотранспорту розміщуються на перехресті доріг і повинні мати необхідний радіус для повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна бути шириною від 6,5 м до 9 м.

1.7. На території кладовища розміщуються:

- приміщення працівників кладовища;
- ритуальні майданчики тощо;
- водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та працівників кладовища, а в разі їх відсутності використовують ємкості для води;
- освітлення;
- спеціальні місця для розміщення контейнерів для сміття тощо;
- туалети з водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під’їзд спецтранспорту, біотуалети.

1.8. На території кладовища не можуть бути розміщені об’єкти іншої, крім комунальної, форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.

1.9. Територія кладовища підлягає озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

2. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КЛАДОВИЩА, РЕЄСТРАЦІЇ ПОХОВАНЬ ТА ПЕРЕПОХОВАНЬ, ОБЛІКУ НАМОГИЛЬНИХ СПОРУД НА МІСЦЯХ ПОХОВАНЬ

2.1. На вході до кладовища на спеціальному рекламному щиті розміщуються основні положення Закону України ,,Про поховання та похоронну справу’’ інші нормативно-правові акти та режим роботи кладовища. Установлюється щит із зображенням схематичного плану кладовища, зазначенням секторів з номерами, місць почесних поховань, напрямку головної алеї та основних доріг, розташування будівельних споруд, допоміжних будівель, громадського туалету тощо.

2.2. Доставка труни з тілом померлого на кладовище міста Красилова здійснюється спеціалізованим автотранспортом з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

2.3. Поховання померлих чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання (далі – договір-замовлення), що додається до Положення. Виконавець волевиявлення померлого або особа, яка взяла на себе зобов’яння поховати померлого (далі – Замовник) звертається до Красилівського комбінату комунальних підприємств з приводу укладання договору-замовлення не пізніше ніж за 24 години до їх проведення.

2.4. Копання могили згідно договору-замовлення здійснюється працівниками Красилівського комбінату комунальних підприємств. В разі потреби, Красилівський комбінат комунальних підприємств може укласти угоду з іншим підприємством на даний вид робіт.

2.5. За зверненням Замовника на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого. На бажання Замовника для поховання двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання.

2.6. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

2.7. Довжина могили для дорослого повинна бути не менше 2 м, ширина - 1 м, глибина - не менше 1,5 м від поверхні землі до кришки труни з урахуванням місцевих ґрунтово-кліматичних умов. У разі поховання померлих дітей розміри могили можуть бути зменшені.

Відстань від дна могили до рівня ґрунтових вод повинна бути не менше 0,5 м.

Над могилою влаштовується земляний насип (надмогильний горбок) висотою 0,5 м від поверхні землі. Насип повинен виступати за межі могили для захисту її від проникнення поверхневих вод.

У разі поховання тіла померлого в сидячому положенні, товщина ґрунту над тілом померлого від поверхні землі має становити не меншою за 1 м.

Після поховання на надмогильному горбку встановлюється тимчасовий пам’ятний знак із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження та смерті.

На території кладовища допускається улаштування у встановленому порядку сімейних склепів. Поховання померлих у сімейних склепах здійснюється у металевих герметично запаяних трунах.

2.8. Надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг здійснюється Красилівським комбінатом комунальних підприємств або за договором про надання ритуальних послуг суб’єктами господарювання інших форм власності.

2.9. Послуги надаються за плату згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення про їх надання.

2.10. Красилівський комбінат комунальних підприємств забезпечує у доступному для огляду місці, в якому проводиться оформлення договорів-замовлень, надання Замовнику наочної інформації стосовно:
виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси, телефонів та режиму роботи;
необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання;
переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання щодо кожного виконавця;
необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та іншого обслуговування населення або витягу з нього;
порядку утримання кладовища;
вимог щодо утримання та охорони місць поховань;
реєстрації поховань померлих та перепоховань;
організації поховання за рахунок державного та місцевого бюджетів;
пільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону України ,,Про поховання та похоронну справу’’, підзаконних нормативно-правових актів);
режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання;
книги заяв, пропозицій і скарг;
режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів.

2.11. Суб’єкти господарювання, які уклали з Красилівським комбінатом комунальних підприємств договори про надання послуг, забезпечують у доступному для огляду місці надання Замовнику наочної інформації про Красилівський комбінат комунальних підприємств, його адресу, телефон, режим роботи та інформації, яка зазначена в абзацах 3-11 частини 1 пункту 2.10.
2.12. У приміщеннях моргу, органу реєстрації актів цивільного стану на видному, доступному для громадян місці розміщується інформація про місцезнаходження Красилівського комбінату комунальних підприємств, його телефон та режим роботи.

2.13. Замовник має право вибрати виконавця послуг серед суб’єктів господарювання, які уклали договори про надання ритуальних послуг. Інформація про виконавців послуг доводиться до відома Замовника до моменту укладання договору-замовлення.

Пропонувати Замовнику ритуальні послуги або предмети ритуальної належності неналежної якості або непотрібного йому асортименту забороняється.

2.14. Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.

2.15. У разі виникнення потреби в додаткових ритуальних послугах, не передбачених укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформляється окремим договором-замовленням.

2.16. У разі надання неякісних послуг з поховання та ритуального обслуговування Замовник має право вимагати від Красилівського комбінату комунальних підприємств безоплатного надання послуги належної якості або відшкодування завданих збитків.

2.17. У разі придбання товарів ритуальної належності неналежної якості Замовник має право вимагати від продавця (виробника предметів ритуальної належності):
безоплатного усунення недоліків товару;
відшкодування зазначених збитків;
заміни на аналогічний товар належної якості (якщо ціна на товар змінилася, перерахунок вартості не проводиться);
відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів;
заміни на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни, що діяла на момент обміну.
Виконавець послуги, продавець (виробник предметів ритуальної належності) не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах (товарах), якщо доведе, що вони виникли з вини самого Замовника чи внаслідок непереборної сили.

2.18. Суб’єкти господарювання можуть самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов’язалися поховати померлого, виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, де це передбачено законодавством.

2.19. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

Назва поховання
Розмір земельної ділянки
Розмір могили

Площа,
кв. м
Довжина, м
Ширина, м
Довжина, м
Ширина, м

Родинне
6,6
2,2
3,0
2,0
1,0

Подвійне
4,8
2,2
2,2
2,0
1,0

Одинарне
3,3
2,2
1,5
2,0
1,0

Урна з прахом
0,64
0,8
0,8
0,8
0,8

Примітка. У разі поховання померлого в нестандартній труні викопують могилу залежно від довжини труни.

2.20. За рішенням виконавчого комітету Красилівської міської ради на кладовищі можуть бути відведені ділянки для почесних поховань та ділянки для поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною чи релігійною ознакою.

Рішення про почесне поховання приймається виконавчим комітетом Красилівської міської ради в кожному конкретному випадку.

2.21. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна ділянка під одинарне поховання. Догляд за могилами зазначеної категорії громадян здійснюється Красилівським комбінатом комунальних підприємств за рахунок коштів бюджету міста Красилова.

2.22. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (далі – Книга реєстрації), форма якої затверджена наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 р. № 193.

Запис до Книги реєстрації здійснюється за роками в алфавітному порядку, у цілому по кладовищу чи, де це необхідно, окремо за кожною ділянкою-сектором. У Книзі реєстрації обов’язково заповнюються всі графи. Виправлення в Книзі реєстрації не допускаються. Книга реєстрації має бути прошнурованою, пронумерованою та скріпленою печаткою. Книга реєстрації зберігається на кладовищі постійно, а в разі ліквідації кладовища передається на зберігання до архіву органу місцевого самоврядування.

Після здійснення поховання Замовнику, як користувачу місця поховання, видається Красилівським комбінатом комунальних підприємств відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

2.23. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Для установлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до Красилівського комбінату комунальних підприємств такі документи:
- оригінал свідоцтва про смерть похованого;
- свідоцтво про поховання, а в разі його відсутності – письмову згоду користувача місця поховання на установлення намогильної споруди;
- документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну та дату реалізації;
- реквізити виконавця намогильної споруди.

Особа, що виконує роботи з монтажу намогильної споруди власними силами, гарантує збереження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою, могил, що розміщені поруч з цим похованням, та здійснює відшкодовування матеріальних збитків у разі їх пошкодження.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Установлені намогильні споруди реєструються Красилівським комбінатом комунальних підприємств в Книзі обліку намогильних споруд (далі – Книга обліку), форма якої затверджена наказом Держжитлокомунгоспу від 19.11.2003 р. № 193. Книгу обліку зберігаються постійно. Записи до Книги обліку проводяться в алфавітному порядку. Заповнюється Книга обліку в одному примірнику.

Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати стандартам та технологіям.

Демонтаж та знесення самовільно встановлених намогильних споруд, що перевищують відведені розміри ділянки під поховання, які визначені у встановленому порядку, здійснюються за рахунок власника намогильної споруди.

3.УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ІЗ СУБЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

3.1. Красилівський комбінат комунальних підприємств забезпечує укладання договорів із суб’єктами господарювання в такому порядку:
Суб’єкт господарювання (далі – СГ), що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг, має подати до Красилівського комбінату комунальних підприємств відповідну заяву щодо укладання договору про надання ритуальних послуг на ім’я її керівника та долучити до заяви (засвідчені у встановленому порядку копії) такі документи:
копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;
копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
перелік послуг, що пропонуються для надання СГ;
режим роботи та номер телефону.
Протягом 14 робочих днів з для отримання заяви Красилівський комбінат комунальних підприємств укладає з СГ договір про надання послуг при наявності всього переліку документів, передбачених цим пунктом. Безпідставна відмова в укладанні договору не допускається, вона повинна бути аргументована.
3.2. Договір про надання послуг укладається терміном на один рік, але за згодою сторін цей термін може бути продовжено.
При зміні будь-яких відомостей, указаних у документах, що додаються до заяви, СГ повинен у десятиденний термін письмово повідомити про це Красилівський комбінат комунальних підприємств.

4. УТРИМАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ

4.1. Красилівський комбінат комунальних підприємств забезпечує:

- на підставі договору-замовлення безперешкодний проїзд територією кладовища транспорту, який задіяний у похованні померлого;
- охорону території кладовища за рахунок коштів бюджету міста Красилова;
- прибирання алей, проїздів, доріжок та вивезення сміття;
- установлення вздовж алей контейнерів для сміття;
- дотримання чистоти та порядку в місцях загального користування;
- виконання поточного та капітального ремонтів зовнішньої огорожі, будівель і споруд, замощення алей, доріг, доріжок та інших елементів благоустрою;
- догляд і полив усіх видів зелених насаджень (крім висаджених на місцях поховання), їх оновлення, висаджування квітів на клумбах і газонах, покіс трав;
- вільний прохід між могилами згідно з Гігієнічними вимогами щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України ДСаНПіН 2.2.2.028.99 (пункт 4.4).

4.2. На території кладовища забороняється:

- порушувати тишу та порядок;
- кататися на велосипедах, санках, ковзанах і лижах;
- обрізувати, садити та пересаджувати дерева без погодження з Красилівськм комбінатом комунальних підприємств;
- вигулювати та випасати тварин;
- накопичувати сміття у невизначених для цього місцях;
- розпалювати багаття, брати самостійно ґрунт, різати дерева, зберігати будівельні матеріали;
- перебувати на території після закриття кладовища;
- висаджувати дерева, кущі, квіти, а також установлювати столи та лави за межами земельної ділянки, виділеної для поховання померлої особи.

4.3. Утримання кладовища, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів та охорона всіх місць поховань забезпечується виконавчим комітетом Красилівської міської ради за рахунок коштів міського бюджету.

Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об’єкти культурної спадщини, забезпечується виконавчим комітетом Красилівської міської ради із залученням органів охорони культурної спадщини.

Додаток до Положення про порядок функціонування та утримання кладовища міста Красилова

ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ
на організацію та проведення поховання

Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України ,,Про поховання та похоронну справу’’ укладено між Замовником – ______________________________________
______________________________________________________________________________та
Виконавцем – Красилівським комбінатом комунальних підприємств, в особі начальника ________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі статуту підприємства / суб’єктом господарської діяльності _____________.
(повна назва)
Предметом укладання договору-замовлення є: організація та проведення поховання померлого, облаштування місця поховання
(потрібне підкреслити)
________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові померлого)

________________________________________________________________________________
(номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)
на кладовищі міста Красилова на вул. ______________________, ряд ______, сектор _________, місце __________, о ______ годині дня ,,__’’ ____________ 20__ року.
Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).
Вид поховання (потрібне підкреслити):
- закопування в могилі труни з тілом померлого;
- спалювання в крематорії труни з тілом померлого та закопування в могилі урни з прахом померлого;
- спалювання в крематорії труни з тілом померлого та розміщення в колумбарній ніші урни з прахом померлого;
- розвіювання праху померлого.
Виконавець зобов’язаний:
1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких послуг з поховання, облаштування місця поховання:

№ з/п Найменування послуг Кількість Ціна однієї послуги ПДВ Загальна сума Примітка*
1 2 3 4 5 6 7

2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг, з інформацією про захист прав споживачів.

3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, залу прощання тощо)__________________________________________________________________
о ___ годині ,,___’’ ____________ 20__ року.

4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за такою адресою: ________________________________________________________________________________
о ___ годині ,,___’’ ____________ 20__ року.

5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду за адресою:_________________________________________________________________________
о ___ годині ,,___’’ ____________ 20__ року.

6. Забезпечити напис тексту на намогильній (тимчасовій) споруді такого змісту: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

7. Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

8. Інші зобов’язання ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов’язаний:
- вчасно забезпечити оплату послуг та надати Виконавцю необхідні документи для організації поховання, облаштування місця поховання.

Відповідальність Виконавця:
- якщо Виконавець не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України ,,Про захист прав споживачів’’ за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах), він сплачує Замовникові пеню;
- за порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням, Виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України ,,Про захист прав споживачів’’.

Порядок вирішення спорів:
- спори і розбіжності, які виникають внаслідок виконання цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі неурегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на поховання Замовник ознайомлений _________________ .
(підпис Замовника)
Вартість послуг становить ________________________________________________ .
(сума словами)
Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком (необхідне підкреслити).

Договір-замовлення укладено ______________________________________________ .
(дата та час укладання договору-замовлення)
Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладання і діє до моменту завершення надання всіх послуг, оплачених Замовником.

Договір підписали:

Замовник: ________________________________________
(підпис)

Виконавець: ______________________________________
(підпис) Печатка

—————
* Зазначається суб’єкт господарювання, що уклав з Красилівським комбінатом комунальних підприємств договір про надання ритуальних послуг та обраний Замовником для виконання даної послуги.


джерело: krasyliv.org.uaОбговорити на форумі
Автор Fed Коментарів 0 Переглядів 1546
Спонсорська реклама
Обговорення та розповіді жителів Красилова та його гостей : новини, факти, розповіді та особисті думки відвідувачів

Написати кометар
Ваше Ім'я:


Ваш E-Mail:Код:
Включіть це зображення для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно коду


Введіть код: